12ο Πανελλήνιο Παιδοπνευμονολογικό Συνέδριο 2022

ΟΡΓΑΝΩΣΗ: Ελληνική Παιδοπνευμονολογική Εταιρεία
ΤΟΠΟΣ: Ηράκλειο, Κρήτη
ΕΝΑΡΞΗ:  21 Οκτωβρίου 2022
ΛΗΞΗ:  23 Οκτωβρίου 2022
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:  https://www.pediatricacademy.gr/