18ο συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας ΩΡΛ Αλλεργίας Ανοσολογίας και Ρογχοπαθειών

ΟΡΓΑΝΩΣΗ: Πανελλήνια ΩΡΛ Εταιρεία
ΤΟΠΟΣ: Αθήνα
ΕΝΑΡΞΗ:  15 Δεκεμβρίου 2023
ΛΗΞΗ:  17 Δεκεμβρίου 2023
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:  https://entallergy2023.frei.gr/