3ο Σχολείο Παιδοαλλεργιολογίας

Θα δοθούν από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο 
10 Μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (CME-CPD)

 

Αγαπητέ φίλε, αγαπητή φίλη,

Με ξεχωριστή χαρά η Ελληνική Παιδοαλλεργιολογική Εταιρεία οργανώνει το τρίτο κατά σειράν Σχολείο Παιδοαλλεργιολογίας στη Θεσσαλονίκη. Η επιτυχία των προηγούμενων μας ενεθάρρυνε στη συνέχιση της εκπαιδευτικής προσπάθειας της ΕΠΕ στο ίδιο πνεύμα, με ανάλογο περιεχόμενο και φέτος.

Η Παιδοαλλεργιολογία αποτελεί γνωστικό αντικείμενο όπου η νέα γνώση φτάνει και αθροίζεται με την παλαιά με εκθετικά επιταχυνόμενους ρυθμούς. Και όπως σε όλα τα πεδία της ιατρικής, κάθε νέα πληροφορία που παρουσιάζεται στα fora, μέχρι να φτάσει να υιοθετηθεί ακολουθεί συγκεκριμένη πορεία: καταγράφεται, διηθείται, μεταβολίζεται, εκτίθεται στη βάσανο της κρίσης και μετά, αν αντέξει, «μεταφράζεται» σε εφαρμόσιμη πρακτική, αντικαθιστώντας παλαιότερες ως ορθότερη, ασφαλέστερη και αποτελεσματικότερη. Σε κάθε περίπτωση, όλη αυτή η διαδικασία δεν είναι υπόθεση ενός, είναι προσπάθεια συλλογική. Ένα κρίκος της αλυσίδας που προαναφέρθηκε, μικρός έστω, φιλοδοξεί να είναι και η εκπαιδευτική προσπάθεια που σε προσκαλούμε.

Στόχος του Σχολείου είναι η κατά το δυνατόν διαδραστικότερη παρουσίαση των θεμάτων. Καταβλήθηκε προσπάθεια να παρουσιαστούν θέματα από όλα τα πεδία της Παιδοαλλεργιολογίας και να δοθεί κυρίως η νέα γνώση, στη μορφή του «δια ταύτα», με αποδέκτη τον ασκούντα παιδίατρο και όποιον εμπλέκεται στη φροντίδα του παιδιού που πάσχει από αλλεργικό νόσημα.

Έχω ακούσει από έναν ώριμο γιατρό που υπολήπτομαι βαθιά πως δεν πρέπει να είσαι ο πρώτος που υιοθετείς μια νέα θεραπεία ούτε ο τελευταίος που εγκαταλείπεις την παλιά.

Είμαστε πεισμένοι πως η εκπαιδευτική εκδήλωση που σε προσκαλούμε θα σε βοηθήσει να εξοικιωθείς, να κατανοήσεις και να κρίνεις σωστότερα τη νέα πληροφορία στην παιδοαλλεργιολογία.

Φιλικά
Κώστας Ν. Πρίφτης
Πρόεδρος Ελληνικής Παιδοαλλεργιολογικής Εταιρείας

Προηγούμενο Σχολείο:
2ο Σχολείο Παιδοαλλεργιολογίας

ΦΟΡΕΑΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ: Ελληνική Παιδοαλλεργιολογική Εταιρεία
ΤΟΠΟΣ: Θεσσαλονίκη, Mediterranean Palace
ΕΝΑΡΞΗ: Παρασκευή, 6 Μαΐου 2016
ΛΗΞΗ: Σάββατο, 7 Μαΐου 2016
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: Κατεβάστε το σε μορφή PDF