5ο Σχολείο Παιδοαλλεργιολογίας

Αγαπητοί συνάδελφοι,

με ιδιαίτερη χαρά σας καλωσορίζουμε στο «5ο Σχολείο Παιδοαλλεργιολογίας» που διοργανώνεται από την Ελληνική Παιδοαλλεργιολογική Εταιρεία στην ιστορική πόλη των Ιωαννίνων. Πρόκειται για τη συνέχεια των προηγούμενων «Σχολείων» που πραγματοποιήθηκαν στη Β. Ελλάδα με μεγάλη επιτυχία.

Το Σχολείο απευθύνεται κυρίως στον γιατρό που ασκεί πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια φροντίδα υγείας σε παιδιά, πρωτίστως τον παιδίατρο, κάθε άλλο γιατρό συναφούς ειδικότητας αλλά και κάθε ενδιαφερόμενο επαγγελματία υγείας. Στόχος του «Σχολείου» είναι η κατά το δυνατόν διαδραστικότερη παρουσίαση της ολοκληρωμένης και σύγχρονης γνώσης γύρω από τα αλλεργικά νοσήματα των παιδιών, που αποτελούν πλέον καθημερινά κλινικά προβλήματα.

Ως ομιλητές έχουν προσκληθεί έμπειροι και διακεκριμένοι συνάδελφοι που γνωρίζουν το αντικείμενό τους σε βάθος. Ο επιστημονικός διάλογος και η ενεργητική συμμετοχή όλων μας θα συμβάλουν ουσιαστικά στην επιτυχία της επιστημονικής αυτής συνάντησης.

Με φιλικούς χαιρετισμούς,
Σοφία Τσαμπούρη
Πρόεδρος της Ελληνικής Παιδοαλλεργιολογικής Εταιρείας

 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ

Σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις (αποφάσεις ΕΟΦ και ΣΦΕΕ), η Γραμματεία θα χορηγεί Βεβαίωση Παρακολούθησης μόνον σε όσους παρακολουθήσουν τουλάχιστον το 60% των εργασιών του Σχολείου.

Η παρακολούθηση θα ελέγχεται με σύστημα γραμμωτού κωδικού (barcode).

ΦΟΡΕΑΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ: Ελληνική Παιδοαλλεργιολογική Εταιρεία
ΤΟΠΟΣ: Ιωάννινα, Hotel du Lac
ΕΝΑΡΞΗ: Παρασκευή, 4 Μαΐου 2018
ΛΗΞΗ: Κυριακή, 6 Μαΐου 2018
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: Κατεβάστε το σε μορφή PDF