60ο Πανελλήνιο Παιδιατρικό Συνέδριο

ΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΤΟΠΟΣ: Θεσσαλονίκη
ΕΝΑΡΞΗ:  03 Ιουνίου 2022
ΛΗΞΗ:  05 Ιουνίου 2022
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:  https://ped-congress.gr