Αλλ/γικές ενώσεις & οργανισμοί

 • ARIA
  Allergic Rhinitis and It’s Impact on Asthma – ARIA) είναι ένας μη κυβερνητικός οργανισμός, που σε συνεργασία με τη  WHO (World Health Organization) έχει σαν σκοπό να εκπαιδεύσει και να εφαρμόσει την αντιμετώπιση της αλλεργικής ρινίτιδας και άσθματος, σύμφωνα με τις αρχές της αποδεικτικής ιατρικής.
 • GA2LEN
  Global Allergy and Asthma European Network. Ο σκοπός του διαδικτυακού αυτού οργανισμού είναι η ίδρυση ενός ανταγωνιστικού δικτύου, που περιλαμβάνει  όλα τα Ευρωπαϊκά κέντρα που ειδικεύονται στην αλλεργία και στο άσθμα. Οι στόχοι περιλαμβάνουν την ενδυνάμωση της έρευνας, την εξάπλωση της γνώσης και κατ’επέκταση την μείωση της επίπτωσης της αλλεργίας και του άσθματος στη Ευρώπη.
 • GINA
  The Global Initiative for Asthma (GINA) λειτουργεί με επαγγελματίες υγείας από όλο τον κόσμο με σκοπό την μείωση της επίπτωσης, της νοσηρότητας και της θνητότητας του άσθματος.
 • International Association of Asthmology (INTERASMA)
  Οργανισμός που σαν σκοπό του έχει την προώθηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων για το άσθμα σε όλο τον κόσμο.
 • World Health Organization
  Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) είναι μία συντονιστική αρχή για την υγεία στο πλαίσιο του συστήματος των Ηνωμένων Εθνών. Ηγείται σε παγκόσμια θέματα υγείας, είναι υπεύθυνος για τη διαμόρφωση της ατζέντας για την έρευνα στην υγεία, τον καθορισμό κανόνων, προτύπων και λύσεων που βασίζονται σε συγκεκριμένη πολιτική, την παροχή τεχνικής υποστήριξης προς διάφορες χώρες και την αξιολόγηση των τάσεων της υγείας.
 • International Union of Immunological Societies (I.U.I.S.)
  I.U.I.S. Allergen Nomenclature λειτουργεί υπό την προστασία του I.U.I.S (International Union of Immunological Societies) και της W.H.O (World Health Organisation). Ο σκοπός της επιτροπής αυτής είναι:
  Ο καθορισμός της ονοματολογίας των αλλεργιογόνων με μοναδικό και σαφή τρόπο.
  Ο καθορισμός της  “επίσημης λίστας των αλλεργιογόνων”.
 • ISIAQ – International Society of Indoor Air Quality and Climate
  ISIAQ είναι ένας διεθνής, ανεξάρτητος, επιστημονικός μη κερδοσκοπικός οργανισμός, του οποίου σκοπός είναι η υποστήριξη για την δημιουργία ενός υγιούς, άνετου και ασφαλούς εσωτερικού περιβάλλοντος διαβίωσης.
 • National Institute of Allergy and Infectious Diseases Home Page (NIAID), National Institutes of Health
  Ερευνητικός οργανισμός που έχει σαν σκοπό τη κατανόηση, θεραπεία και πρόληψη λοιμωδών, ανοσολογικών και αλλεργικών νοσημάτων.