Επικαιροποιημένες οδηγίες για τη χορήγηση εισπνεόμενων φαρμάκων στα ιατρεία στο πλαίσιο της Πανδημίας COVID-19

Πατήστε εδώ για να δείτε τις επικαιροποιημένες οδηγίες για τη χορήγηση εισπνεόμενων φαρμάκων στα ιατρεία στο πλαίσιο της Πανδημίας COVID-19.