Έρευνα που διεξάγεται από την ομάδα εργασίας (Task Force) του EAACI για τους εφήβους και τους νέους ενηλίκους με αλλεργία ή/και με άσθμα σε όλη την Ευρώπη

Παρακαλείσθε να συμμετάσχετε σε μία έρευνα που διεξάγεται από την ομάδα εργασίας (Task Force) του EAACI για τους εφήβους και τους νέους ενηλίκους με αλλεργία ή/και με άσθμα σε όλη την Ευρώπη.

Οι παιδιατρικοί ασθενείς πρέπει να μάθουν σχετικά με τις αλλεργίες και το άσθμα τους και τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να αυτοδιαχειρίζονται με επιτυχία τις καταστάσεις αυτές.

Για να επιτευχθεί ο παραπάνω στόχος είναι απαραίτητη από τους επαγγελματίες υγείας η συμβουλευτική προσέγγιση και υποστήριξη των εφήβων και των νέων ενηλίκων (δηλ. ασθενείς ηλικίας 11-25 ετών).
Ως πρώτο μέρος αυτής της μελέτης, γίνεται μια σύντομη έρευνα (10 λεπτών) μέσω του συνδέσμου https://www.surveymonkey.co.uk/r/2C8GMZG, προκειμένου να βοηθήσετε με τις πολύτιμες πληροφορίες σας στην κατανόηση της τρέχουσας κατάσταση της εφηβικής πρακτικής.