Ημερίδα Ελληνικής Ακαδημίας Παιδιατρικής

ΟΡΓΑΝΩΣΗ: Ελληνικής Ακαδημίας Παιδιατρικής
ΤΟΠΟΣ: Πάτρα
ΕΝΑΡΞΗ:  18 Ιουνίου 2022
ΛΗΞΗ:  20 Ιουνίου 2022
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:  https://www.pediatricacademy.gr/