Πολυοργανικό φλεγμονώδες σύνδρομο στα παιδιά κατά τη διάρκεια της πανδημίας covid-19

Πατήστε εδώ για να διαβάσετε για το Πολυοργανικό φλεγμονώδες σύνδρομο στα παιδιά κατά τη διάρκεια της πανδημίας covid-19.