Πώς πρέπει να γίνεται σωστά η λήψη του ρινοφαρρυγικού επιχρίσματος κατά την αρχική εξέταση ασθενή ύποποτου για COVID-19

Πατήστε εδώ για να διαβάσετε πώς πρέπει να γίνεται σωστά η λήψη του ρινοφαρρυγικού επιχρίσματος κατά την αρχική εξέταση ασθενή ύποποτου για COVID-19.