Συντηρώντας την ασφάλεια με τα εμβόλια έναντι της SARS-CoV-2

Marıanna Castels M.D.,PhD & Elisabeth Philips,M.D.

The New England journal, of Medicine Dec 21, 2020

Η ανάπτυξη των mRNA εμβολίων έναντι του συνδρόμου οξείας αναπνευστικής αναπνευστικής ανεπάρκειας από τον κορωνοϊό- 2, μέχρι τώρα είναι ένα επιτυχημένο διακύβευμα, όπως προκύπτει από τις σχετικές μελέτες φάσης 3. Ελάσσονες τοπικές παρενέργειες όπως άλγος, ερυθρότητα και οίδημα, παρατηρήθηκαν συχνότερα με τα εμβόλια παρά με τα placebo. Συστηματικά φαινόμενα όπως πυρεξία, κόπωση, κεφαλαλγία και αρθραλγίες, επίσης υπερτερούν στα εμβόλια σε σχέση με το placebo και εμφανίζονται 24-48 ώρες μετά τον εμβολιασμό. Οι ανεπιθύμητες αντιδράσεις υπερευαισθησίας εμφανίσθηκαν ισομερώς στο εμβόλιο και το placebo (φυσιολογικό ορό), τόσο στις μελέτες των Pfizer-Biotech όσο και στη μελέτη της Moderna.

Δείτε το άρθρο εδώ