Σχολείο Κλινικής Ανοσολογίας

Η Ελληνική Παιδοαλλεργιολογική Εταιρεία, επειδή αναγνωρίζει τη μεγάλη ανάγκη εκπαίδευσης όλων όσοι ασχολούμαστε με την Παιδοαλλεργιολογία στην Κλινική Ανοσολογία, αποφάσισε τη διοργάνωση εκπαιδευτικού προγράμματος («Σχολείο Κλινικής Ανοσολογίας 2014») στις 28-30 Νοεμβρίου 2014 στο Ναύπλιο.

Σε ποιους απευθύνεται;
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα προσφέρεται σε παιδιάτρους ή ιατρούς άλλων ειδικοτήτων -ειδικευόμενους και ειδικευμένους- αλλά και σε άλλους επιστήμονες με ενδιαφέρον στην ανοσολογία και τα αλλεργικά νοσήματα των παιδιών.

Τί επιδιώκει;
Όσοι το παρακολουθήσουν να εμπεδώσουν τις βασικές αρχές που αφορούν στην ανοσολογία της αλλεργικής νόσου και να είναι σε θέση να κατανοήσουν την ανοσοπαθοφυσιολογία των επιμέρους αλλεργικών νοσημάτων των παιδιών.

Υπάρχει η φιλοδοξία να αποτελέσει την αρχή σειράς ετήσιων εκπαιδευτικών μαθημάτων στην παιδο-ανοσολογία που πέραν των θεμελιωδών πληροφοριών, θα προσφέρουν και γνώση αιχμής για ενη μέ ρωση και προαγωγή της ερευνητικής σκέψης.

Ποιοι θα διδάξουν;
Θα διδάξουν επιστήμονες που «γνωρίζουν» το αντικείμενο ανεξαρτήτως βαθμίδας και χώρου δουλειάς.

Διάρκεια
Παρασκευή 28 Νοεμβρίου 2014:
(16.30-21.00) 6 ομιλίες

Σάββατο 29 Νοεμβρίου 2014:
πρωί (09:00-13:30) 7 ομιλίες,
απόγευμα (16.30-21.00), 6 ομιλίες.

Σύνολο 19 ομιλίες

Kυριακή 30 Νοεμβρίου 2014:
πρωί: (09.00-13.00).
Παρουσίαση περιστατικών με διαδραστική συζήτηση.

ΦΟΡΕΑΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ: Ελληνική Παιδοαλλεργιολογική Εταιρεία
ΤΟΠΟΣ: Ναύπλιο, Ξενοδοχείο Αμαλία
ΕΝΑΡΞΗ: Παρασκευή, 28 Νοεμβρίου 2014
ΛΗΞΗ: Κυριακή, 30 Νοεμβρίου 2014
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: Κατεβάστε το σε μορφή PDF