Σχολείο Τροφική Αλλεργία

Θα δοθούν μόρια συνεχιζόμενης ιατρικής εκπαίδευσης (CME-CPD)


Parking:

  • Ξενοδοχείο Capsis: 8,00€/ημέρα
    (Περιορισμένες θέσεις, τηλ. 2310 596800)
  • Ζαζόπουλος Θεόδωρος: 4,50€/ημέρα
    (Αφροδίτης 21, δίπλα από Parking Capsis, τηλ. 2310 546557)

Προηγούμενο Συνέδριο:
Σχολείο Τροφική Αλλεργία

ΦΟΡΕΑΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ: Ελληνική Παιδοαλλεργιολογική Εταιρεία
ΤΟΠΟΣ: Θεσσαλονίκη, Ξενοδοχείο Capsis
ΕΝΑΡΞΗ: Σάββατο, 10 Μαΐου 2014
ΛΗΞΗ:
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: Κατεβάστε το σε μορφή PDF