Συντακτική Ομάδα

Η Συντακτική Ομάδα της Ελληνικής Παιδοαλλεργιολογικής Εταιρείας απαρτίζεται από τους ακόλουθους:

Οργάνωση και Επιμέλεια κειμένων: Μαρία Κουλούρη  

Συντονισμός: Η Πρόεδρος και τα μέλη του Δ.Σ. της Ελληνικής Παιδοαλλεργιολογικής Εταιρείας

 

Στη Συντακτική Ομάδα συμμετέχουν και όλοι οι συγγραφείς οι οποίοι συντάσσουν και υπογράφουν τα κείμενα που αναρτώνται στην ιστοσελίδα της ΕΠΕ.