Συντακτική Ομάδα

Η Συντακτική Ομάδα της Ελληνικής Παιδοαλλεργιολογικής Εταιρείας για την περίοδο 2020-2021 απαρτίζεται από τους ακόλουθους:

Οργάνωση και Επιμέλεια κειμένων: Μαρία Κουλούρη – Κωνσταντίνος Κακλέας

Συντονισμός: Η Πρόεδρος και τα μέλη του Δ.Σ. της Ελληνικής Παιδοαλλεργιολογικής Εταιρείας

 

Στη Συντακτική Ομάδα συμμετέχουν και όλοι οι συγγραφείς οι οποίοι συντάσσουν και υπογράφουν τα κείμενα που αναρτώνται στην ιστοσελίδα της ΕΠΕ.