Συντακτική Ομάδα

Η Συντακτική Ομάδα της Ελληνικής Παιδοαλλεργιολογικής Εταιρείας για την περίοδο 2022-2023 απαρτίζεται από τους ακόλουθους:

Οργάνωση και Επιμέλεια κειμένων: Μαρία Κουλούρη, Ευαγγελία Στεφανάκη, Γκάμπυ Φεκετέα, Μαρία Κωσταρά.

Συντονισμός: Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Δ.Σ. της Ελληνικής Παιδοαλλεργιολογικής Εταιρείας

Στη Συντακτική Ομάδα συμμετέχουν και όλοι οι συγγραφείς οι οποίοι συντάσσουν και υπογράφουν τα κείμενα που αναρτώνται στην ιστοσελίδα της ΕΠΕ.