50ο Ετήσιο Συμπόσιo της Παιδιατρικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος

ΟΡΓΑΝΩΣΗ:  Παιδιατρική Εταιρεία Βορείου Ελλάδας
ΤΟΠΟΣ: Ξενοδοχείο Makedonia Palace, Θεσσαλονίκη
ΕΝΑΡΞΗ:  2 Ιουλίου 2021
ΛΗΞΗ:  4 Ιουλίου 2021
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  mdcongress.gr