Θέσπιση Υποτροφίας/Χορηγίας 1500 ευρώ

Ένας από τους βασικούς στόχους της Ελληνικής Παιδοαλλεργιολογικής Εταιρείας (ΕΠΕ) είναι η προαγωγή και προώθηση της γνώσης και της έρευνας σε θέματα σχετικά με τις αλλεργικές παθήσεις στα παιδιά. Η ενίσχυση των νέων γιατρών της παιδιατρικής με ειδικό ενδιαφέρον στην Παιδοαλλεργιολογία είναι αναγκαιότητα και προτεραιότητα της εταιρείας. Στα πλαίσια αυτά θεσπίστηκε η χορηγία δύο υποτροφιών 1500 ευρώ ανά έτος.

Οι υποψήφιοι πρέπει  να πληρούν τα παρακάτω κριτήρια:

  • Ειδικευόμενος/η παιδιατρικής, ή παιδίατρος έως 35 ετών
  • Έλληνας υπήκοος
  • Μέλος Ελληνικής Παιδοαλλεργιολογικής Εταιρείας (έκτακτο/τακτικό)
  • Ειδικό ενδιαφέρον για την Παιδοαλλεργιολογία (ανακοινώσεις σε συνέδρια, δημοσιεύσεις εργασιών, προϋπηρεσία σε ανάλογο τμήμα/κλινική)
  • Ερευνητικό πρωτόκολλο που θα εκπονηθεί στην Ελλάδα σε συνεργασία με κέντρο του εξωτερικού
  • Αξιολόγηση από ειδική επιτροπή

Οι αιτήσεις μπορούν να στέλνονται στο info@pedallso.gr. Οι υποψήφιοι θα επισυνάπτουν ένα αναλυτικό βιογραφικό τους καθώς και όλα τα επίσημα πιστοποιητικά που τεκμηριώνουν την αίτηση  τους (πτυχίο ιατρικής, πιστοποιητικό έναρξης ειδικότητας παιδιατρικής ή τίτλος ειδικότητας παιδιατρικής) και ότι άλλο επιπλέον (μεταπτυχιακό, διδακτορικό,  κλπ)

Τα αποτελέσματα θα ανακοινώνονται στα τέλη κάθε ημερολογιακού έτους κατά την διάρκεια του ετήσιου πανελληνίου παιδοαλλεργιολογικού συνεδρίου.

Οι υποψήφιοι που λαμβάνουν την υποτροφία θα πρέπει να ενημερώνουν την ΕΠΕ για την πρόοδο των ερευνητικών τους πρωτοκόλλων, τα αποτελέσματα των οποίων θα καλούνται να παρουσιάσουν στις επιστημονικές εκδηλώσεις της εταιρείας.

Σε περίπτωση που πάνω από δύο αιτήσεις πληρούν τις προϋποθέσεις για την χορήγηση της υποτροφίας θα τηρηθεί προτεραιότητα με βάση της ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης.