Διεθνείς αλλεργιολογικές εταιρείες

 • EAACI – European Academy of Allergy and Clinical Immunology
  Η Ευρωπαϊκή Ακαδημία Αλλεργιολογίας και Κλινικής Ανοσολογίας είναι ένας οργανισμός κλινικών, ερευνητών και επαγγελματιών υγείας που έχει σαν σκοπό την βελτίωση της υγείας των ανθρώπων με αλλεργικά νοσήματα. Τα μέλη της ξεπερνούν τους 6,100 από 40 Ευρωπαϊκές χώρες. Το EAACI είναι ο κυρίαρχος ευρωπαϊκός οργανισμός ειδίκευσης για όλα τα θέματα της αλλεργίας.
 • BSCAI
  British Society for Allergy & Clinical Immunology.
 • AAAAI
  American Academy of Allergy Asthma and Immunology.
 • ACAAI
  American College of Allergy, Asthma & Immunology Allergy, Asthma & Immunology Online.
 • EFA
  European Federation of Allergy and Asthma Societies.
 • SEICAP
  Spanish Society of Pediatric Allergy and Clinical Immunology.
 • UEMS
  European Union of Medical Specialists.
 • CEFCAP
  American Academy of Allergy Asthma and Immunology.