ΕΔΡΑ

Μαιάνδρου 23, 11528 Αθήνα
210 7211845
210 7215082
info@pedallso.gr
www.pedallso.gr

 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

Everest Travel & Congresses
Λυκούργου 14-16, 10552, Αθήνα
210 3249242
conference@everesttravel.gr
www.everesttravel.gr

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Σοφία Τσαμπούρη (Πρόεδρος)
@ stsabouri@gmail.com

Κώστας Δούρος (Αντιπρόεδρος)
@ costasdouros@gmail.com

Παρασκευή Μαγγίνα (Γεν. Γραμματέας)
@ vivian.maggina@hotmail.com

Γκάμπυ Φεκετέα (Ταμίας)
@ gabychri@otenet.gr

Μαρία Ανατολιωτάκη (Ειδ. Γραμματέας)
@ marana99@hotmail.com